Wednesday, June 5, 2019

Lebaran Leburan Liburan

Lebaran 
Lebaran tenan. Wis lebar (rampung) anggone pasa.

Leburan 
Leburan tenan. Kumpul bareng kulawarga, sanak-sedulur lan tangga. Salam-salaman. Padha dene menehi lan diwenehi apura (dilebur dosa lan kaluputane).

Liburan
Liburan tenan. Klakon prei sawetara saka gawean sing diayahi saben dina.

No comments:

Post a Comment

Related Posts