Thursday, January 28, 2016

9th Wedding AnniversaryA wedding anniversary is the celebration of love, trust, partnership and tolerance 
I'm gonna be your very true friend


Ikrar suci telah kita ucapkan untuk selalu hidup berdua bukan hanya untuk sesaat. Yang artinya kita harus mampu saling menjaga, saling memberi, saling menerima. Hingga kita kita berdua menjadi tenteram (sakinah), dan kita berdua mempunyai rasa kasih (mawadah) dan sayang (wa rahmah)

No comments:

Post a Comment

Related Posts