Monday, May 23, 2016

5 Kutipan

Berikut adalah 5 kutipan yang dapat membuat diri pribadi semangat dalam menjalani hidup mulai dari pagi hingga malam. Semangat.

1
"Bangsa yang tidak mempunyai imagination, tidak mempunyai konsepsi-konsepsi besar. Tidak mempunyai keberanian. Padahal yang kita lihat di negara-negara lain itu, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang mempunyai imagination, mempunyai kesediaan menghadapi resiko dan mempunyai dinamika"
(Soekarno)


2
I try to learn from the past, but I plan for the future by focusing exclusively on the present.
(Donald Trump)

3
be, do dan have
Menjadi, melakukan dan mempunyai
(Steve Jobs)

4
Jika kita sudah mengambil keputusan, maka kita sudah memenangkan separuh, dan separuhnya lagi anda menangkan dengan tekun, sabar dan sungguh-sungguh"
(Abraham Lincoln)

5
Optimis adalah bahan bakar yang dapat membuat orang dapat melihat sesuatu sebelum peristiwa yang belum terjadi.
(Taufan Yanuar)

No comments:

Post a Comment

Related Posts