Friday, May 13, 2016

Kehendak Bebas

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, 
Al Mulk (67 : 2)

Muslim mempunyai arti berserah diri dengan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan definisi ini maka artinya malaikat, binatang, bumi dan seisinya, angkasa dan seisinya.
Semua yang disebutkan diatas tidak mempunyai kehendak bebas sehingga mereka 100% tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Besar.

Hanya ada 2 ciptaan Allah yang mempunyai kehendak bebas (untuk memilih). Yaitu jin dan manusia. Jika kita mau tunduk dan patuh kepada Allah maka kita lebih mulia dibandingkan malaikat, namun jika kita ingkar, maka kita lebih rendah.


Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,
Al-Ahzab (33 : 72)

Saat sebelum turun ke bumi, kita telah ditanya oleh Allah, "siapa yang mau menjadi manusia", tanpa kita ingat sekarang, kita telah menjawab "mau". Karena kita dahulu kala menjawab "mau, maka saat ini kita turun ke bumi untuk menjalani ujian, untuk menyembah-Nya dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
Adz-Dzariyat 51 - 56


Sumber :
https://www.facebook.com/videozakirnaik/

No comments:

Post a Comment

Related Posts